miércoles, 29 de octubre de 2014

Cursos y jornada sobre FP Dual

FP Dual

La red Cefire de la Comunidad Valenciana  ha convocado tres cursos a distancia sobre la elaboración de proyectos de FP dual y una jornada informativa presencial.

CURSOS A DISTANCIA

 • Entre el 17 de noviembre y el 15 de diciembre
 • 20 horas


El enlace a los contenidos e inscripción se hace clicando sobre el título del curso:

14FP43CF478 Elaboración de proyectos de FP Dual (a distancia) 17/11/2014 15/12/2014 20 Inscripción
14FP43CF485 Elaboración de proyectos de FP Dual (a distancia) 17/11/2014 15/12/2014 20 Inscripción
14FP43CF479 Elaboración de proyectos de FP Dual (a distancia) 17/11/2014 15/12/2014 20 Inscripción

Objetivos:
 • Conocer el funcionamiento de la Formación Profesional Dual en la Comunitat Valenciana

Contenidos
 • Funciones específícas de los agentes que intervienen en la FP Dual.
 • Objetivos de un proyecto de FP Dual
 • Fases del proyecto.
 • Cumplimentación de la documentación necesaria.
 • Plazos para presentar la documentación.
Dirigido a profesorado con competencia docente en los Ciclos Formativos de Formación Profesional

JORNADA INFORMATIVA


La jornada informativa se hará el 9 de diciembre en el IES Cayetano Sempere de Elche
Enlace: http://cefire.edu.gva.es/sfp/index.php?seccion=edicion&id=3679116


Datos generales
Formación profesional
9 de diciembre de 2014
9 de diciembre de 2014
4 horas
80 (24 inscripciones realizadas)
Instituto de Educación Secundaria "Cayetano Sempere" 
Elx (Alacant)
Plazos De Inscripción

20 de octubre de 2014

17 de noviembre de 2014

27 de noviembre de 2014

Inscripción en este enlace: http://cefire.edu.gva.es/sfp/index.php?seccion=inscripciones/inscripcion

Objetivos
 • Conocer el funcionamiento de la Formación Profesional Dual en la Comunitat Valenciana
 • Conocer el funcionamiento de la Formación Profesional Dual en la Comunitat Valenciana
Contenidos
 • Dar a conocer la Formación Profesional Dual a centros educativos
 • Funciones específícas de los agentes que intervienen en la FP Dual.
 • Experiencias de diferentes centros educativos.
Condiciones
 • Profesorado de centros que imparten ciclos formativos de FP.
Observaciones
 • La edición es PRESENCIAL

viernes, 3 de octubre de 2014

Cursos de capacitació en valencià (també en anglés i en francés)


Acaben de convocar-se els cursos a distància de preparació per a l'obtenció del Certificat de Capacitació per a l'Ensenyament en Valencià.


Els cursos consten de dos mòduls obligatoris:
 • Mòdul 1 (30 hores): consta d'una primera sessió presencial obligatòria i un conjunt de tasques en línia a través de la plataforma Moodle del Servici de Formació del Professorat.
 • Mòdul 2 (20 hores): consta de 5 sessions presencials de dues hores i l'elaboració d'una unitat didàctica.

  És obligatòria la superació del mòdul 1 i del mòdul 2 per poder presentar-se a la prova del 28 març de 2015.
  Si cliqueu al títol del curs podeu accedir directament a la inscripción en les ciutats d'Alacant i Elx:

  15IC51IN175Formació preparatòria per a l'obtenció del Certificat de Capacitació per a l'Ensenyament en Valencià. Mòdul 1Elx25/11/201415/02/201550Inscripció
  15IC51IN194Formació preparatòria per a l'obtenció del Diploma de Mestre de Valencià. Mòdul 1Elx25/11/201415/02/201550Inscripció


  També s'han convocat cursos per a la capacitació en llengua anglesa i francesa. Tota la informació en aquest enllaç:

  http://www.cece.gva.es/per/val/sfp_94_ccdm.asp


  Més informació sobre els mòduls del curs de capacitació en valencià.

  •  Mòdul 1. Formació en línia amb una durada de 30 hores.
  Este mòdul es realitzarà entre el 25 de novembre de 2014 i el 15 de febrer de 2015 a través de la plataforma Moodle del Servici de Formació del Professorat (http://cefire.edu.gva.es/). Per tal de conéixer el funcionament de la plataforma es pot accedir al curs d'autoformació d'usuaris de Moodle: http://www.cece.gva.es/per/es/sfp_94_ccdm.asp.

  El lloc i l'horari de la sessió inicial figuren en la relació de cursos oferits que es pot trobar en la pàgina web del Servici de Formació del Professorat de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, http://www.cece.gva.es/per/val/sfp_94_ccdm.asp.

  La superació del mòdul 1 serà requisit per poder accedir al mòdul 2. En l'avaluació d'este mòdul se seguirà el que s'establix en l'article 18 de l'Orde 65/2012, de 26 d’octubre, de la Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació, que establix el model de formació permanent del professorat i el disseny, reconeixement i registre de les activitats formatives i en el punt 11 d'esta convocatòria.

  • Mòdul 2. Formació semipresencial amb una durada de 20 hores.

  Constarà de 5 sessions presencials de dos hores de duració que començaran el 23 de febrer i acabaran el dia 4 de març de 2015. Durant estes sessions s'haurà d'elaborar la unitat didàctica a què fa referència el punt 11 d'esta convocatòria. La resta d'hores, fins arribar al total de 20 de què consta el mòdul correspon a treball individual de preparació dels elements necessaris per a la unitat didàctica.

  Inicialment, i sempre que no hi haja interferèncie amb els calendari de festes locals, les sessions d'este mòdul es realitzaran els dies 23, 24 i 25 de febrer i 2 i 4 de març de 2015.

  En l'avaluació d'este mòdul se seguirà el que s'establix en l'article 18 de l'Orde 65/2012, de 26 d’octubre, de la Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació, que establix el model de formació permanent del professorat i el disseny, reconeixement i registre de les activitats formatives i en el punt 11 d'esta convocatòria.

  Els ponents del mòdul 2 establiran el calendari definitiu de les sessions tenint en compte les festes locals establides pel Consell Escolar Municipal de cada localitat i s'informarà els assistents tant a través de la plataforma Moodle com en la primera sessió de cada mòdul.

  En tots els casos, l'horari de matí serà de 10.00 a 12.00 h. i el de vesprada serà de 18.00 a 20.00 h.

  jueves, 2 de octubre de 2014

  Cursos de Valencià per a professors

  S'han convocat els cursos preparatoris de les proves  de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià:
  • Grau Elemental (B1), 
  • Grau Mitjà (C1) 
  • Grau Superior (C2)  
  INSCRIPCIÓ: de l'1 al 20 d'octubre Accés

  • Són cursos presencials.
  • Començaran el 24 de novembre de 2014 i acabaran el 27 de maig de 2015 
  • Tindran una duració de 70 hores.
  • S'organitzaran en dos sessions setmanals, dilluns i dimecres, de dos hores de durada cada una
  • L'horari serà de 10.00 a 12.00 h. i el de vesprada serà de 18.00 a 20.00 h.
  • L'assistència a la primera sessió dels cursos és obligatòria. A més és obligatòria també l’assistència al 85% del total de les sessions presencials del curs.
  Tota la informació en la web de Conselleria (http://www.cece.gva.es/per/val/sfp_94_llengua.asp)i en el  text de la convocatòria
  Convocatòria de la Direcció General d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport per a la realització de cursos preparatoris de les proves adreçades a l'obtenció del Grau Elemental (B1), Mitjà (C1) i Superior (C2) de coneixements de Valencià de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià destinats a docents de centres de la Comunitat Valenciana sostinguts amb fons públics
  TerminisAccés

   Sol·licitud d'inscripció

   De l'1 al 20 d'octubre

   Llistat provisional de sol·licituds admeses

   A partir del 27 d'octubre
  • Accés

   Confirmació de la participació als cursos

   Fins el 16 de novembre
  • Accés

   Llistat definitiu de sol·licituds admeses

   A partir del 17 de novembre
  • Accés
  Si cliqueu sobre el nom del curs entrareu en la inscripció directament en aquestes dos ciutats.
  Cursos a  Elx

  15SP51IN374
  Formació preparatòria per a les proves del Grau Elemental (B1) de Coneixements de Valencià de la JQCVElx24/11/201427/05/201570Inscripció
  15SP51IN373Formació preparatòria per a les proves del Grau Mitjà (C1) de Coneixements de Valencià de la JQCVElx24/11/201427/05/201570Inscripció

  Cursos a Alacant


  15SP51IN396
  Formació preparatòria per a les proves del Grau Elemental (B1) de Coneixements de Valencià de la JQCVAlacant24/11/201427/05/201570Inscripció
  15SP51IN378Formació preparatòria per a les proves del Grau Mitjà (C1) de Coneixements de Valencià de la JQCVAlacant24/11/201427/05/201570Inscripció
  15SP51IN375Formació preparatòria per a les proves del Grau Superior (C2) de Coneixements de Valencià de la JQCVAlacant24/11/201427/05/201570Inscripció
  15SP51IN391Formació preparatòria per a les proves del Grau Mitjà (C1) de Coneixements de Valencià de la JQCVAlacant24/11/201427/05/201570Inscripció
  15SP51IN372Formació preparatòria per a les proves del Grau Superior (C2) de Coneixements de Valencià de la JQCVAlacant24/11/201427/05/201570Inscripció
  15SP51IN377Formació preparatòria per a les proves del Grau Elemental (B1) de Coneixements de Valencià de la JQCVAlacant24/11/201427/05/201570Inscripció